ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารโรงเรียน(ดาวน์โหลด)
รูปแบบแผนการสอน
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 63
แบบบันทึกผลการเรียน
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 63
ตัวอย่างไฟล์ วฐ2 ครูกุลนิดา
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 63
บันทึกข้อความขอใช้เงินโครงการ
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 62
แผนปฏิบัติการ ปี2563
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 62
ตัวอย่าง หลักฐานทั้งหมดในการจัดซื้อจัดจ้าง
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 62
ใบปะหน้าข้อสอบรายวิชาพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 62
ใบปะหน้าข้อสอบรายวิชาเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 62
ไฟล์ OBACQA
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 62
แบบฟอร์ม PSAR ปรับปรุงใหม่ เทอม 2/2561
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 62
แบบฟอร์มกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ 2561(ปรับปรุง)
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 61
แบบฟอร์ม SARครู 61
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 61
เอกสารอบรม รร.คุณธรรม
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 61
แบบสรุปรายงานโครงการ
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 61
ฟอร์มโครงสร้างหน่วยบูรณาการ
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 61
แบบฟอร์มลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 60
ตัวอย่างกำหนดการสอน
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 59