ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
งานวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย ปี 2563
<กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย> โรงเรียนหัวหินวิทยาคม ...จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องประวัติสุนทรภู่
และประวัติวันภาษาไทยแห่งชาติ และการมอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่เข้ารวมการแข่งขันทักษะ
ทางภาษาไทย วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง
โอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการได้ให้เกียรติมอบรางวัลและกล่าวให้โอวาท


>>> ดูภาพเพิ่มเติม คลิก <<<

ภาพเพิ่มเติมเพจประชาสัมพันธ์ >>>คลิก<<<โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2563,23:28   อ่าน 26 ครั้ง