ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Rally 8 กลุ่มสาระบูรณาการการเรียนรู้
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ทางโรงเรียนหัวหินวิทยาคมได้จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
8 กลุ่มสาระ ในรูปแบบกิจกรรม Rally 8 กลุ่มสาระบูรณาการการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยทั้ง 8 กลุ่มสาระ โดยมี นายสุรินทร์ บุญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน

>>>รูปภาพกิจกรรมคลิกที่นี่<<<
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2563,14:33   อ่าน 291 ครั้ง