ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม ครู D.A.R.E
ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานตำรวจแห่งชาติไดัจัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โดยมอบหมายให้ข้าราชการตำรวจที่ผ่านการอบรมหลักสูตรตำรวจ D.A.R.E. (DRUE ABUSE RESISTANCE EDUCATION) เข้าทำการสอนเด็กนักเรียนในโรงเรียนหัวหินวิทยาคม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด โดยวิทยากรได้แก่ ดาบตำรวจ มนต์สิษฐ์ เยาวภักดิ์ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กองกำกับการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๗
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2562,15:15   อ่าน 301 ครั้ง