ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
งานประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562
ในวันที่ 1 สิงหาคม2562  โรงเรียนหัวหินวิทยาคมได้มีโอกาศต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัล ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562
ระดับเขตตรวจราชการ โดยมีคณะกรรมการประเมิน ประกอบไปด้วย

1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร    ประธาน
2.นายแสวง  ปัญญาประทีป          ผู้ทรงคุณวุฒิ
3.นายจงรักษ์  รุ่งเรืองศิรินนท์       ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
4.นางสาวพรรณี  ใจเพิ่ม              ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางสาว
5.นายนริศ  ทวีสุข                       ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6.นางสุรางค์  มั่นคง                    นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  >>คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม <<
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2562,13:09   อ่าน 559 ครั้ง