ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเนินปอรังนกชนูปถัมภ์ จ.พิจิตร ศึกษาดูงาน
วันที่ 19 มีนาคม 2562 ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนหัวหินวิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเนินปอรังนกชนูปถัมภ์ จ.พิจิตร เพื่อศึกษาดูงานโครงการ สถานศึกษาสีขาวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ รูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2562,13:46   อ่าน 242 ครั้ง