ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Rally 8 กลุ่มสาระบูรณาการการเรียนรู้
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น โรงเรียนหัวหินวิทยาคมได้จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ ในรูปแบบของกิจกรรม Rally 8 กลุ่มสาระบูรณาการการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น โดยมีท่านผอ.สุรินทร์ บุญทรัพย์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม  รูปภาพเพิ่มเติม >>>>>คลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2562,09:24   อ่าน 324 ครั้ง